Henvisning

Her kan du læse om henvisning til vores forløb.

Henvisning af børn og unge til udredning, behandling og mediation kan kun ske via barnets hjemkommune, typisk som en del af en børnefaglig undersøgelse (SEL§50.5) eller en behandlingsindsats (SEL§52.3).

Både sagsbehandlere og andre professionelle (fx døgninstitutioner, skoler eller familieplejekonsulenter) kan henvende sig vedr. supervision, konsulentbistand og oplæg.

Privatpersoner kan ikke henvende sig til - eller købe ydelser i Fønix.

Ydelser fra Fønix i sager med børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd er i 2022 indtil videre gratis, finansieret af midler fra den statslige reserve.

Fønix har ikke forsyningsforpligtelse, og der kan derfor forekomme ventetid og/eller vi kan henvise til andre kvalificerede aktører.