Om Fønix Hovedstaden

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder i Fønix Hovedstaden.

Fønix Hovedstaden er forankret i Børnehus Hovedstaden og er Københavns Kommunes tilbud til børn og unge (0-18 år) og deres familier, når der er behov for behandling som følge af seksuelle overgreb, eller når der er behov for udredning af et barn med bekymrende seksualiseret adfærd.

Fønix Hovedstaden har eksisteret siden marts 2020 og består aktuelt af fire psykologer og en afdelingsleder, der også er psykolog. Foruden behandling og udredning af børn og unge tilbyder Fønix sparring og supervision til professionelle ift. visiterede børn og unge.

Hvem er tilbuddet til?

 • Børn og unge, som har behov for psykologisk behandling som følge af viden eller mistanke om, at de har været udsat for seksuelle overgreb.
   
 • Børn, der udviser bekymrende seksualiseret adfærd.
   
 • Forældre og familier.
   
 • Professionelle i tilknytning til barnet.

Ydelser

 • Individuel behandling.
 • Familieterapi.
 • Rådgivning.
 • Psykologiske undersøgelser af børn og unge, der fx udviser seksualiserende adfærd og hvor årsagen ikke er kendt.
 • Supervision til professionelle, herunder plejefamilier.