Information om børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Her kan du finde mere information og tal om børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd er generelt langt mere udsatte end andre børn:

 • 70% har været udsat for følelsesmæssigt omsorgssvigt
 • 39% har været udsat for vold i hjemmet
 • 22% har selv været udsat for seksuelle overgreb
 • 47% har en psykiatrisk diagnose

Kilde: JanusCentrets Statusrapport XVII

 

Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd har behov for hurtig og kvalificeret hjælp

 • for at beskytte barnet selv mod yderligere belastning og stigmatisering
   
 • for at beskytte andre børn mod krænkelser

Der går i gennemsnit 1 år fra et barns første overgreb til der iværksættes hjælp – det kan vi gøre bedre!

Kilde: JanusCentrets Statusrapport XVII

 

Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd er ofte i forvejen i kontakt med ”systemet”:

 • 67% har været i kontakt med psykolog eller psykiater
 • 55% går i specialklasse eller på specialskole
 • 40% er anbragt på en døgninstitution

Vi skal sikre, at de professionelle er klædt på til at spotte seksuelt bekymrende adfærd og ved, hvad de skal gøre ved det.

Kilde: JanusCentrets Statusrapport XVII