Til fagpersoner

På denne side kan du finde informationer til fagpersoner.

Tilbuddene på denne side er Københavns Kommunes tilbud om familiepleje, døgn- og behandlingstilbud

Organisatorisk er tilbuddene forankret i samme center i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen.

Med mange forskellige tilbud til udsatte børn, unge og familier har vi i centret gode muligheder for at tilrettelægge fleksible indsatsforløb, der varierer i intensitet ved at kombinere forskellige foranstaltningstyper på forskellige trin af indsatstrappen.

Et forløb kan fx bevæge sig fra en døgnanbringelse af et barn og/eller en familie, over en familiebehandlingsindsats i hjemmet til en endelig hjemgivelse, hvorefter barn/familie kan fortsætte i et ambulant rådgivnings- eller aflastningsforløb, hvis der er behov for det.

Et andet eksempel er overgang mellem døgninstitution og familiepleje, hvor vi som kolleger i samme center har gode forudsætninger for at skabe sammenhængende forløb og gode overgange for børnene og deres familier.

Med specialiseret kompetence i indsatser til spæd- og småbørn, arbejder vi desuden målrettet med at styrke og intensivere det tidlige forebyggende arbejde ved at støtte sårbare gravide og dermed sætte intensivt ind for at styrke deres forældreevne og forebygge senere foranstaltning for det ufødte barn og dets familie.

Kontakt os

Hvad end du er privat eller offentlig samarbejdspart. Fra København eller en anden kommune, så  kontakt os endelig med henblik på at drøfte mulighederne for samarbejde og konkrete indsatsforløb.

Ønsker du en overordnet drøftelse eller yderligere viden om indsatser og muligheder, så kontakt centervisitator Caroline Hviid. 

Centervisitator

Caroline Hviid

Centerchef

Bente Nielsen

Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside:

Find vores kontaktoplysninger her: