Københavns Kommunes logo

Visitation

Her kan du finde kontaktoplysninger på vores centervisitator og hvem du ellers skal kontakte i forbindelse med visitation af et barn eller en ung.

Visitation

Caroline Hviid

Centervisitator

Er du sagsbehandler og har du behov for at drøfte indsatsmuligheder og visitation til vores forskellige tilbud, så kontakt Caroline. 

I akutte tilfælde udenfor dagtimerne kan du kontakte lederen af det respektive tilbud. Henvendelser, der vedrører indsatser og forløb i Børnehus Hovedstaden og Behandlingsenheden Fønix skal rettes direkte til tilbuddene ligesom Familieplejen København også altid kan kontaktes direkte i forbindelse med indsatser og anbringelser indenfor familieplejeområdet. Find relevante kontaktoplysninger via linket herunder.