Hvordan arbejder vi?

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder på Josephine Schneiders Børnehjem.

Empati, anerkendelse, ansvarlighed og humor er grundpillerne i vores værdigrundlag. Det er disse begreber, der ligger til grund for det liv, der udspiller sig på børnehjemmet.

Det er værdier for, hvordan vi omgås andre mennesker. Og de børn, der kommer til os har ikke altid haft et almindeligt normsæt at bygge deres tilværelse op på. Derfor søger vi at være tydelige voksne, og have en adfærd, der afspejler de fire værdier.

Vores relation til børnene er præget af omsorg. En omsorg, der omfatter hele barnet og er baseret i en grundlæggende interesse for barnets liv og velbefindende. Vi skal hjælpe børnene og de unge med at få fat i deres egne ressourcer, og vores opgave er at håndtere de problemstillinger, der omgiver det enkelte barn. 

Vi søger at hjælpe barnet til  at forstå sin egen situation, og derfor retter vi ofte fokus på barnets familie. Større selvindsigt kan mindske den følelsesmæssige frustration og i stedet kan barnet få mulighed for at bruge sin energi på at udvikle sine sociale kontakter, forbedre sin skolesituation og få en større tryghed i sin tilværelse. Alt sammen forudsætninger for et bedre liv.