Om Josephine Schneiders Børnehjem

Josephine Schneiders Børnehjem er beliggende i København NV og er et tilbud til udsatte børn og unge.

Tilbuddet har 16 pladser fordelt på to afdelinger til henholdsvis de yngre og de ældre børn og unge.

Tilbuddet er ejet af Fonden Josephine Schneiders Børnehjem og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Hvem er tilbuddet til?

Tilbuddet henvender sig til børn og unge mellem 6 og 18 år, som har behov for socialpædagogisk støtte og et stabilt sted at bo.

Når et barn eller en ung kommer på Josephine Schneiders Børnehjem, skyldes det ofte problemer i hjemmet, der gør, at barnet eller den ung ikke kan blive boende.

Der kan være tale om omsorgssvigt, der truer barnets velfærd, udvikling og opvækst, eller problemer som følge af misbrugsproblematikker hos forældrene.

Endelig kan der også være tale om børn, der har mistet en eller begge deres forældre.

Hvilke indsatser indgår vi i?

Som en del af centerfællesskabet indgår vi aktivt i den tværgående opgaveløsning og udviklingen af den. Vores primære indsatser er:

  • Korttidsindsatser 
  • Længerevarende indsatser
  • Efterværn.