Hvordan arbejder vi?

Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med børnene og de unge på Nyholm akut- og korttidstilbud.

Det er vores opgave at tage vare på den daglige omsorg for barnet og imødekomme de behov barnet har. Vi sætter fokus på barnet som en del af sin familie og sit personlige netværk og samarbejder med dem om at skabe den ønskede positive udvikling. 

Vi stræber efter at bevare så meget som muligt af barnets hidtidige liv. Derfor arbejder vi for, at barnet fastholder sin skole, daginstitution og fritidstilbud, og at den enkeltes sociale relationer opretholdes. Samtidig arbejder vi tæt på det almindelige samfund, og søger at inddrage de ressourcer og muligheder, der er her. 

Baseret på vores samarbejdsmodel indgår vi i et tæt og forpligtende samarbejde med den enkelte sagsbehandler for, sammen med dem, at kunne udrede og koordinere den enkeltes situation og behov bedst muligt.